top of page

התנגדות לתוכנית הרחבה מזרחית מזכרת בתיה

במסמך המצורף תוכלו לקרוא את ההתנגדות לתוכנית הכפלת המושבה מזכרת בתיה.

כחלק מתפישת הפוליטיקה הקהילתית נשמח לקבל הערות ותוספות בטרם הגשת התוכנית.

לצפייה         

חזרה לעמוד הבית         

נשמח לשמוע מה דעתכם

תודה מחברי רשימת מזכרת מתעוררת

bottom of page